ZZP Verbeter engineer

Het inhuren van Zelfstandigen zonder personeel  

ZZP’ers zijn gewilde vakmensen om voor bedrijven opdrachten uit te voeren. Veelal zijn het hardwerkende mensen met jarenlange ervaring in hun vak. Het voordeel voor de opdrachtgever zal duidelijk zijn: u ontvangt van de ZZP’er keurig een factuur die u op tijd dient te betalen. Is de opdracht klaar dan zijn er geen wederzijdse verplichtingen meer.

Duidelijke afspraken maken is belangrijk.

Er dienen wel een aantal zaken te worden vastgelegd zoals een omschrijving van de opdracht, het afgesproken bedrag, wie is verantwoordelijk voor het gebruikte materiaal. Verder dienen aan dezelfde veiligheidseisen te worden voldaan als voor mensen in loondienst.

Wet BDA

Wet DBA

bron: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/hoe_werkt_wet_dba_dv10821z2fd.pdf

Geen verkapte loondienstconstructie

Het is niet mogelijk om een werknemer die voorheen volledig bij u in dienst was, vervolgens als ZZP’er dezelfde werkzaamheden te laten uitvoeren zoals dat voorheen gebeurde. In dat geval kan de Belastingdienst de overeenkomst beschouwen als een voortzetting van het loondienstverband. Pas na  drie maanden en een dag kunt u een voormalig werknemer weer in dezelfde functie aannemen als zelfstandig ondernemer. Verder zijn ZZP’ers een uitstekende aanvulling op het gebied van vakmanschap, inzet en flexibiliteit.