ICT

im_seg_ict

Informatietechnologie (IT), in Nederland en België vaak informatie- en communicatietechnologie (ICT), is een vakgebied dat zich  met informatiesystementelecommunicatie en computers bezighoudt. Hieronder valt het ontwikkelen en beheren van systemen, netwerkendatabanken en websites. Ook het onderhouden van computers en programmatuur en het schrijven van administratieve software valt hieronder. Vaak gebeurt dit in een bedrijfskundige context.

 

Het Ruimtelijk Planbureau definieert "IT" en "ICT" als volgt: Onder informatietechnologie worden hardware-, softwareproducten en diensten verstaan. Onder communicatietechnologie worden communicatieapparatuur- en diensten gerekend.

Door de groei van de beschikbare bandbreedte voor het Internet Protocol is het onderscheid tussen verschillende datastromen kleiner geworden: telefonie vindt niet alleen meer via telefoonkabels plaats, kabeltelevisie niet alleen meer via televisiekabels en radio wordt niet uitsluitend via de ether verzonden. De samenkomst van deze verschillende gegevensstromen door ICT wordt convergentie genoemd.

 

bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie