inDustrie

In de economie wordt de industrie wel de secundaire sector genoemd, naast landbouw en mijnbouw, de primaire sector, en dienstverlening ofwel de tertiaire sector.

Industrie heeft dus betrekking op:

 • De productie van materiële goederen,
 • De productie is marktgericht,
 • Er is een zekere mate van arbeidsdeling.

Indien de mechanisatiegraad laag is, spreekt men wel van manufactuur.

Industrie in deze betekenis is in vele landen de sleutelsector van de economie. De industrie is qua omzet verantwoordelijk voor ongeveer een derde deel van de wereldeconomie. Dat is tegenwoordig meer dan de agrarische sector, maar minder dan de dienstensector.

 

De industrie kan ook grofweg worden ingedeeld in:

 1. Procesindustrie, die de vervaardiging van materialen omvat, alsmede de voedings- en genotmiddelenindustrie:
  1. Batchgewijze productie,
  2. Continue productie.
 2. Stuksgewijze productie, die de vervaardiging van discrete producten omvat:
  1. Massaproductie,
  2. Serieproductie,
  3. Projectgewijze productie.

bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Industrie