Optimalisatie in maakindustrie
Er zijn veel verbetertechnieken die worden toegepast bij het verbeteren, hieronder worden de meest toegepaste benoemd.

Waar het bij LEAN (slank) voornamelijk gaat over het reduceren van verliezen zoals: Tansport, voorraad, beweging, wachten, overproductie, over-processie en defecten. Ligt bij 6S (Six Sigma) de nadruk op het waarborgen van de kwaliteit. TPM (Total Productive Maintenance) waarbij de nadruk ligt op de beschikbaarheid van productie machines/installatie en de productiviteit van een bedrijf.

Ten slotte combineert WCM (Word Class Maintenance) aspecten uit bovengenoemde theorieën.

Een minder bekende theorie is Monozukuri, deze theorie richt zich vooral op het menselijke aspect van verbeteren, wie gaat er bijvoorbeeld te maken krijgen met de verbeteringen? Om er voor te zorgen dat het personeel aan de machine (op de werkvloer) achter de verbeteringen staat dienen deze te worden betrokken bij de aanpassingen, immers als ze zeggenschap hebben en mee kunnen beslissen hoe de aanpassingen uitgevoerd gaan worden zullen ze zich ook bekommeren over de werkwijze, hulptools of andere aanpassingen.

Monozukuri staat voor: “doen met aandacht” dit is ook waar medewerkers van Linq-id van overtuigd zijn “Doen met aandacht” is van cruciaal belang bij het slagen van de verbeteringen (verbeter-projecten). We zijn ervan overtuigd dat dit bij zal dragen aan optimalisatie in de maakindustrie en er tevens voor zorgt dat de maakindustrie in Nederland zal blijven, door optimalisatie van het maakproces kunnen Nederlandse bedrijven blijven concurreren met lage loonlanden.

Monozukuri DNA

Trends in de maakindustrie:

Smart industry:
Tegenwoordig wordt er veel gesproken over smart industry oftewel industry 4.0, centraal staat het verzamelen van data van de verschillende onderdelen in productie en aan de hand van de data onderdelen te verbeteren.

Van belang is dat de juiste data verzameld wordt en aan de hand van de data de juiste conclusies getrokken worden, hierbij geldt dat kennis van het productie proces cruciaal is.

Robotisering:
Steeds meer menselijke handelingen worden overgenomen door robots die dezelfde handelingen, preciezer sneller en goedkoper kunnen verrichten. Veel mensen maken zich zorgen over het bestaan van hun baan, ons inziens zorgt dit voor een verschuiving van de menselijke arbeid, immers dienen de robots geprogrammeerd en onderhouden te worden dit betekent een grotere vraag naar technische opgeleid personeel.

Medewerkers van Linq-id passen de 3 verbetertheorieën toe in combinatie met Monozukuri, bent U geïnteresseerd geraakt na het lezen van bovenstaand artikel?Graag willen we met U van gedacht wisselen en onder het genot van een kop koffie bespreken of er wellicht mogelijkheden zijn tot samenwerking.

Vult U het contact formulier in voor een afspraak.